VÅRA  PARTNERS

Markägare:

Hit räknas den person eller företag som är ägare till marken som 1STÄLLPLATS.SE hyr för uthyrning.

Markägaren förbinder sig att upplåta mark enligt karta i avtalet, marken ska vara hårdgjord och tåla en större husbil även vid regn.

Markägaren får betalt som en hyra av marken via Swish, som markägare får man 25%  av betalningen som görs vid varje hyr tillfälle. Beloppet är beroende på vilka tjänster o service som finns på ställplatsen. Och betalas ut efter överenskommelse vid en viss summa som tillgodoräknats markägaren, enligt avtalet mellan markägare o 1STÄLLPLATS.SE

Markägaren äger rätt att ha egna ordningsregler inom normala hyreslagar + att skydda annan egendom för slitage......

Vissa tjänster står markägaren för om dom finns tillgänglig i priset, typ el, vatten, avlopp,..

En viss extra kompensation tillfaller markägaren / skötaren beroende på arbete / kostnad för tjänsten.

Om markägaren är momsregistrerad ingår även momsdelen.

Markägare kan även ha rollen som "skötare".

HELA AVTALET SE HÄR 

"Skötaren":

Är den viktigaste länken mellan stlällplatsen och gästen. Och kan vara samma person som markägaren.

Är den person som tillser att allt är ok på ställplatsen samt underhåller visst material typ bänkar o dylikt som kan behöva en hjälpande hand, sköter även gräsytor typ med klippning eller trimning verktyg tillhandahåll oftast av markägaren.

Skötaren ska också tillse ställplatsen varje dag eller ordna med en ersättare ser till att allt är i sin ordning och vid större fel direkt informera markägaren o 1STÄLLPLATS.SE-

även tillsyn av att inga obehöriga finns på ställplatsen vid behov tillkalla Polis

Det utgår ersättning med 25% av hyressumman. o i vissa fall dras det även av för arbetsgivaravgift. ( om personen kommer upp i skattepliktigt belopp) kan ock ligga som markhyra och då är det upp till markägaren att tillse att ev. skatt betalas.

HELA AVTALET SE HÄR

Kommuner, Företag o Föreningar:

Har i princip samma avtal som andra markägare /skötare skillnaden blir då totalansvaret för kringområden sophantering o dyligt. Avtal skrivs i samråd med bägge parters önskemål och kan skilja sig åt från gång till gång o över tidsperioder....


Vinterförvaring:

Vi inom 1STÄLLPLATS .SE kommer även kunna hjälpa till med vinterförvaringsplatser i den mån vi kan få tag i sådana genom våra partners o andra företag